نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

رهبر طالعی حور؛ محمد علی منفردی


شماره‌های پیشین نشریه