نویسنده = ������������������ ��������
پاندمی کووید 19 و باز‌اندیشی پارامتر‌های نظام بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سعید میرترابی


شماره‌های پیشین نشریه