کلیدواژه‌ها = سیاست بین‏الملل
کارکرد روانشناسی سیاسی ‏در دنیای دیپلماسی

دوره 1، شماره 3، آذر 1401

حمید احمدی نژاد؛ غلامرضا کریمی