گفت وگوی فرهنگی ، راه کار تعامل با کشور افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرن مرکزی،تهران، ایران

2 نویسنده و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

3 استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

روابط فرهنگی، رویکردی ایده‌آل محور است که با هدف شفاف‌سازی و درک متقابل میان ملت‌ها شکل می‌گیرد و نهادها و جوامع غیردولتی بازیگران اصلی آن بشمار می‌روند. از اینرو، پنداشت‌ها و صورت‌های ذهنی حاکم بر مناسبات میان آنها، در هر سطح و میزان، به کنش‌های تعاملی نخبگان و دانشگاهیان در تعاملات بستگی دارد. کامیابی و موفقیت سیاست خارجی و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای حوزه ایران فرهنگی نیز در گرو بهره‌گیری مناسب از ساز‌وکارها و ابزارهای موثر فرهنگی است . رویکرد گفت‌وگوی فرهنگی نخبگان ایران با نخبگان کشورهایی که از تاریخ تمدن وفرهنگ مشترک برخوردارند به دلیل جایگاه تاثیرگذار تخبگان و گروه‌های مرجع فکری – فرهنگی این کشورها می‌تواند در جهت‌دهی و تصویرسازی‌های مثبت سهم و نقش اساسی بر عهده گیرد. در این بررسی، روش تحقیق استفاده شده در مقاله حاضر، مبتنی بر مطالعات منابع کتابخانه‌ای است که با تاکید بر عنصر فرهنگ در روابط ایران با این کشورها (گشور جمهوری افغانستان) بر تشریح کارکردها و قابلیت‌های گفت‌وگوهای فرهنگی نخبگان این حوزه فرهنگی در ایجاد ساختارهای توانمند و پایدار در روند تعاملی و فراهم‌سازی فرصت‌های مستمر هم‌اندیشی، هم‌فکری و همکاری بویژه میان نخبگان و گروه‌های مرجع ایران با این کشورها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural dialogues the most effective way to interact with Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Tahereh Jahanparvar 1
  • Mohammad mahdi Jahanparvar 2
  • Taha Ashayeri 3
1 PhD student in Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences and Media, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran
2 Author and researcher of the Research Institute of Islamic Culture and Thought
3 Assistant Professor, Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Cultural relations is an ideal-oriented approach that is formed with the aim of clarification and mutual understanding between nations, and non-governmental institutions and societies are its main actors. Therefore, the ideas and mental forms governing the relations between them, at any level and extent, depend on the interactive actions of elites and academics in interactions. The success of the foreign policy and cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the countries of Iran's cultural domain depends on the proper use of effective cultural mechanisms and tools. The cultural dialogue approach of Iran's elites with the elites of countries that have a history of civilization and common culture, due to the influential position of the elites and intellectual-cultural reference groups of these countries, can play an important role in guiding and positive images. In this study, the research method used in this article is based on the study of library resources, which by emphasizing the element of culture in Iran's relations with these countries (the Republic of Afghanistan) on the description of the functions and capabilities of the cultural dialogues of the elites of this cultural field in creating powerful structures. And Baysdar deals with these countries in the interactive process and providing continuous opportunities for mutual thinking, common thinking and cooperation, especially between elites and reference groups of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Iran
  • cultural relations
  • cultural dialogue