بایسته‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ هیبریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

علوم اجتماعی تحت‌تأثیر الگوهای مدرن و فناوری‌های جدید ارتباطی در حال تحول اساسی است، به‌تبع این فرایند، مفاهیم مهم علوم اجتماعی نیز تحت‌تأثیر این تغییرات در حال تحول هستند. یکی از مفاهیم مهم تحول‌یافته مفهوم «جنگ» است. جنگ‌های امروزی از بستر سخت مدل‌های کلاسیک نبرد، فراتر آمده‌اند و در فرایند پیچیده تحولات اجتماعی دچار تغییرات اساسی شده‌اند؛ به صورتی که از چارچوب‌های محدود «جنگ نظامی» به الگوی «جنگ ترکیبی» تغییر شکل یافته‌اند. جنگ ترکیبی مبتنی بر تحولات کوانتومی (تأثیر برهم‌کنش فضا و زمان در شبکة تحولات سیاسی و اجتماعی) می‌تواند محیط حکمرانی، شناختی و سیاسی بازیگر هدف را مورد هجوم و آسیب قرار دهد. در این میان جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشورهایی که مورد تهاجم دیرینه و متنوع دشمنان خود قرار داشته؛ می‌بایست با شناخت الگوهای جدید جنگ، خود را برای مقابله با نسل‌های نوین منازعه آماده سازد. تحقیق حاضر در پی آن است تا با شناسایی رابطة بین جنگ ترکیبی و مفهوم حکمرانی به پردازش چگونگی کاربست جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان باید چه الزاماتی را به کار گیرد؟ فرضیه تحقیق آن است که یکی از اصلی‌ترین سطوح کاربست جنگ ترکیبی در سطح حکمرانی و سیاستگذاری جامعه هدف رقم می‌خورد. این تحقیق از حیث نوع، توسعه‌ای و کاربردی است و برای تحلیل داده‌های آن از روش کیفی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governance requirements in the Islamic Republic of Iran to counter a hybrid warfare

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Raji 1
  • Ali Marandi 2
1 PhD student of Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 Phd student of Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The social sciences are undergoing a fundamental transformation under the influence of modern patterns and new communication technologies. As a result of this process, important social science concepts are also evolving under the influence of these changes. One of the most important evolved concepts is the concept of "war".Today's wars have gone beyond the classical models of warfare and have undergone fundamental changes in the complex process of social change; In a way, they have been transformed from the limited framework of "military war" to "hybrid warfare ".Hybrid warfare, based on quantum transformations (the effect of the interaction of space and time on the network of political and social transformations) can invade and damage the governing environment of the target actor. The Islamic Republic of Iran, as one of the countries that has been complexly attacked by its enemies, must prepare itself to face the new generations of conflict by recognizing the new patterns of war. The present study seeks to identify the relationship between hybrid warfare and the concept of governance to process how to use hybrid warfare against Iran. The main question is what requirements should the IR of Iran consider in the face of hybrid warfare?The hypothesis of the research is that one of the main levels of application of hybrid war is at the level of governance and policy making. This research is developmental and applied and qualitative method has been used to analyze its data. The findings of the study indicate that the temporaryization of governance is considered as one of the most important goals of the enemies to complicate the Iranian governing environment and defeat it in a hybrid warfare. The space-oriented and quantum look at the phenomenon of governance and policy-making is considered one of the important requirements of governance in the face of the enemy's hybrid war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid Warfare
  • Governance
  • Quantum Society Theory
  • Systems Theory
  • Short-Term Society Theory