استراتژی امنیتی سازی اسرائیل و تشدید تقابل ایران و آمریکا (1392 - 1384)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کاندیدای دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در دولت احمدی‌نژاد، به موازات افزایش تعارض اهداف جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در منطقه بویژه در جنگ‌های اسرائیل با حزب‌الله و حماس، شاهد تشدید تقابل ایران و آمریکا هستیم. از این رو، با توجه به روابط ویژه آمریکا و اسرائیل از یک سو و افزایش تعارض اهداف جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در دوران احمدی‌نژاد از سوی دیگر، نقش اسرائیل به عنوان عاملی مهم در تشدید تقابل ایران و آمریکا قابل ارزیابی است. مقاله پیش‌رو، با هدف بررسی نقش اسرائیل در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در دوره احمدی‌نژاد (1392 ـ 1384) تدوین شده است. با بررسی‌های صورت گرفته (به روش توصیفی ـ تحلیلی) این نتیجه به دست آمد که: اسرائیل از طریق پیوند رویکرد برنامه هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد به سیاست‌های آن درقبال این رژیم، با «امنیتی‌سازی» فعالیت‌های ایران در ابعاد هسته‌ای و منطقه‌ای و طرح مسئلۀ «تهدید وجودیِ» خود در مجامع بین‌المللی و با اقدامات و سناریوهای «اعلامی» و «اعمالی» در راستای این طرح نقش مؤثری در افزایش سیاست‌های تهاجمی آمریکا علیه ایران و به تبع آن تشدید تقابل ایران و آمریکا داشته است.

کلیدواژه‌ها