تحلیل دیپلماسی اجبارآمیز اوباما، ترامپ و بایدن در قبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا روابط بین الملل و مدرس دانشگاه

چکیده

دیپلماسی از جمله ابزارهایی است که کشورها برای رسیدن به منافع خوددر نظام بین‌الملل ازآن بهره می‌برند. دیپلماسی اجبارآمیز نوعی از دیپلماسی است که باهدف متقاعدسازی طرف مقابل به شیوه تهدید و یا فشار حقوقی و سیاسی و اقتصادی دنبال می‌شود. هدف پژوهش حاضر دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا در دوره اوباما، ترامپ و بایدن در قبال ایران است. سؤال این است که روش‌های بهره‌گیری از دیپلماسی اجبارآمیز توسط سه دولت اوباما، بایدن و ترامپ چه تفاوت هایی با یکدیگر داشته و کدام یک اثرگذاری بیشتری داشته است؟ فرضیه این است: دیپلماسی اجبارآمیز در دوره اوباما با استفاده از قدرت هوشمند و تقدم دیپلماسی و اجماع جهانی علیه ایران بر گزینه نظامی، در دوره ترامپ با تقدم فشار حداکثری و استفاده همه‌جانبه از تحریم بر مذاکره ودر دوره بایدن به شکل توأمانی تحریم اقتصادی و اجماع‌سازی جهانی علیه ایران دنبال شده است و اثرگذاری این شیوه در دوره اوباما بیشتر از سایر دولت‌ها بوده است. بر مبنای یافته‌های پژوهش حاضر، دیپلماسی اجبارآمیز در دوره اوباما به دلیل همسو کردن کشورهای هم پیمان ایالات متحده به شکل هوشمندانه درقالب محدودسازی برنامه هسته‌ای نسبت به دوره ترامپ وجه تهدیدآمیز کمتری به خود گرفته بود. در دوره بایدن نیز تحریم اشخاص و نهادها و تلاش برای احیای برجام و همزمان گوشزد کردن برنامه هسته‌ای و نظامی ایران در قالب فشار برای متقاعد کردن ایران است. روش پژوهش توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات کتابخانه‌ا‌ی بوده و از کتاب‌ها، مقالات و گزارش‌های معتبر مراکز دولتی بهره برده‎‌ایم. چارچوب نظری مقاله واقع گرایی تهاجمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of coercive diplomacy of Obama, Trump and Biden towards Iran

نویسنده [English]

  • Hadi Torki
PhD in international relations and university lecturer
چکیده [English]

Diplomacy is one of the tools that countries use to achieve their interests in the international system. Coercive diplomacy is a type of diplomacy that aims to convince the other party through threats or legal, political and economic pressure. The purpose of the current research is the coercive diplomacy of America in the era of Obama, Trump and Biden towards Iran. The question is, what are the differences between the methods of using coercive diplomacy by the three administrations of Obama, Biden and Trump, and which one has been more effective? The hypothesis is: coercive diplomacy in the Obama era using smart power and the priority of diplomacy and global consensus against Iran over the military option, in the Trump era with the priority of maximum pressure and comprehensive use of sanctions over negotiation, and in the Biden era in the form of a combination of economic sanctions and A global consensus has been pursued against Iran, and the effectiveness of this method has been greater during the Obama era than other governments. Based on the findings of the current research, coercive diplomacy in the Obama era had taken on a less threatening aspect than in the Trump era due to the intelligent alignment of US allied countries in the form of limiting the nuclear program. During the Biden period, sanctioning individuals and institutions and trying to revive the JCPOA and at the same time pointing out Iran's nuclear and military program is a form of pressure to convince Iran. The research method is descriptive and the data and information collection tool is a library, and we have used books, articles and authentic reports of government centers. The theoretical framework of the research is aggressive realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coercive diplomacy
  • Iran
  • Obama era
  • Trump era
  • Biden era