اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا کریمی

روابط بین الملل دانشیار گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/74/fa
ghkarimikhu.ac.ir

سردبیر

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/86/fa
ghorbanikhu.ac.ir


دکتر ارسلان قربانی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل با رتبه علمی استاد تمام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل از سال 1386 تاکنون می باشد.  مشاور رییس، موسس و اولین مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه از سال 1381 تا 1384، قائم مقام وزیر و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1384 تا سال  1392و مشاور رییس و مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه از سال 1392 تا سال 1395 از جمله سوابق اجرایی وی بوده است.  ایشان دارای دکتری تخصصی (PhD) در رشته روابط بین الملل از دانشگاه نیوثوث ولز استرالیا و کار شناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)  می باشد.  دکتر قربانی به مدت یک سال دوره فرصت مطالعاتی (Visting Scholar) را در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا (UCSB) گذرانده است.

دستیار سردبیر

دکتر نیما رضایی

روابط بین الملل استادیار گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

nrir2020gmail.com
0000-0002-8500-8882

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید داود آقایی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/fa/~sdaghaee
sdaghaeeut.ac.ir
02161112547


نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پردیس ارس

دکتر حسین دهشیار

روابط بین الملل استاد تمام دپارتمان روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/7706709/?lang=fa-ir
h_daheshiaryahoo.com

دکتر رضا سیمبر

روابط بین الملل استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/simbar/?lg=0#education
rezasimbarhotmail.com


مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان از مهرماه 1397 تا اکنون

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان از 1386 تا 1393

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از 1380 تا 1386

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان از 1388 تا 1391

معاون مالی و اداری دانشگاه گیلان از 1391 تا 1392

عضو هیات ممیزه دانشگاه گیلان

عضو کار گروه آمایش آموزش عالی استان گیلان

عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

عضو شورای عالی  جذب کارکنان دانشگاه گیلان

عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی شهریار آستارا

عضو هیات امنای دانشگاه غیر انتفاعی فضیلت

عضو بسیج اساتید دانشگاه گیلان

مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل پردیس بین المللی دانشگاه گیلان در بندر انزلی از بهمن 1388 تا 1390  

مشاور بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمانهای علمی، تخصصی بین المللی از فرورین 1389 تا 1392

مشاور بین الملل معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،از سال 1388 تاکنون

دکتر محمود سریع القلم

روابط بین الملل استاد گروه سیاست جهانی و منطقه ای، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375416
m-sariolghalamsbu.ac.ir

دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

علوم سیاسی دانشیار گروه سیاست جهانی و منطقه ای، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375312
am-yousefisbu.ac.ir

دکتر سیدسعید میرترابی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

saeedmirtorabikhu.ac.ir

دکتر غلامرضا کریمی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

ghkarimikhu.ac.ir
09121124003

دکتر حسین رفیع

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

hoseinrafiumz.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر شیرین حداد زند

روابط بین الملل PhD

sh.haddad75gmail.com