اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا کریمی

روابط بین الملل دانشیار گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/74/fa
ghkarimikhu.ac.ir

سردبیر

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/86/fa
ghorbanikhu.ac.ir


دکتر ارسلان قربانی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل با رتبه علمی استاد تمام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل از سال 1386 تاکنون می باشد.  مشاور رییس، موسس و اولین مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه از سال 1381 تا 1384، قائم مقام وزیر و رییس مرکز همکاری های علمی بین المللی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1384 تا سال  1392و مشاور رییس و مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه از سال 1392 تا سال 1395 از جمله سوابق اجرایی وی بوده است.  ایشان دارای دکتری تخصصی (PhD) در رشته روابط بین الملل از دانشگاه نیوثوث ولز استرالیا و کار شناسی ارشد در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)  می باشد.  دکتر قربانی به مدت یک سال دوره فرصت مطالعاتی (Visting Scholar) را در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا (UCSB) گذرانده است.

دستیار سردبیر

دکتر نیما رضایی

روابط بین الملل استادیار گروه آموزشی روابط بین الملل، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

nrir2020gmail.com
0000-0002-8500-8882

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر جعفری

روابط بین الملل استاد علوم سیاسی - روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

a.jafariumz.ac.ir

دکتر محمود سریع القلم

روابط بین الملل استاد گروه سیاست جهانی و منطقه ای، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375416
m-sariolghalamsbu.ac.ir

حسین سیف زاده

روابط بین الملل استاد بازنشسته روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

hseifzadut.ac.ir

سید محمد طباطبایی

استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

tabasm234yahoo.com

دکتر غلامرضا کریمی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

ghkarimikhu.ac.ir
09121124003

سید علی منوری

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

s.a.monavarigmail.com

دکتر سیدسعید میرترابی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

saeedmirtorabikhu.ac.ir

محمد جواد هراتی

معارف اسلامی استاد معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی همدان

m.haratibasu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر شیرین حداد زند

روابط بین الملل PhD

sh.haddad75gmail.com