نقش دیپلماسی عمومی در افزایش پیوندهای میان ایران و افغانستان پسا طالبان با تأکید بر نظریه کنش ارتباطی زاهارنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان،ایران

2 استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

امروزه کشورها علاوه بر دیپلماسی سنتی به دیپلماسی عمومی تمایل نشان داده و سعی دارند تا با استفاده از آن اهداف خود را پیش برده و منافع خود را تأمین کنند. ایران نیز از این قافله عقب نمانده و در تلاش بوده تا دیپلماسی عمومی خود را در هر منطقه‌ای به ویژه افغانستان اعمال کند و در این راه از ابزارها و شیوه‌های مختلفی استفاده کرده است. افغانستان یکی از جوامع هدفی است که به دلیل اشتراکات فراوان زبانی، فرهنگی، دینی، تاریخی و... با ایران، می‌تواند تحت تأثیر مثبت قرار بگیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا به مفهوم دیپلماسی عمومی پرداخته شود و دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بررسی گردد. در نهایت نیز عوامل افزایش پیوند بین دو کشور مورد مطالعه قرار بگیرد. طی این تحقیق به این سؤال پرداخته می‌شود که نقش دیپلماسی عمومی ایران در افغانستان پسا طالبان، در افزایش پیوندهای میان دو کشور چیست؟ فرضیه تحقیق نیز مبنی بر این است که ایران در اعمال دیپلماسی عمومی خود در افغانستان پسا طالبان از روش‌های سیاسی، فرهنگی-آموزشی و اقتصادی استفاده کرده است و این اقدامات باعث افزایش همدلی و در نتیجه باعث افزایش پیوندهای بین دو کشور شده است. برای ارزیابی فرضیه تحقیق هم از نظریه کنش ارتباطی زاهارنا استفاده شده است که میزان روابط و نزدیکی کشورها را با استفاده از سه شاخصه؛ روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی _ آموزشی مورد سنجش قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Public Diplomacy in Enhancing Post-Taliban Iran-Afghanistan Ties by Emphasizing Zaharana's Theory of Communication Action

نویسندگان [English]

  • Abdollah Khavari 1
  • Reza Simbar 2
1 PhD student of international relations at Gilan University, Gilan, Iran
2 Professor of International Relations, University of Gilan, Gilan, Iran
چکیده [English]

Today, in addition to traditional diplomacy, countries have shown interest in public diplomacy and are trying to use it to advance their goals and support their interests. Iran is no exception and has been trying to conduct its public diplomacy in any region, especially Afghanistan, and in this way has used various tools and methods. Afghanistan is one of the target communities that can be positively affected due to its many linguistic, cultural, religious, historical and other commonalities with Iran. In this research, it has been try to pay attention to the concept of public diplomacy and to examine the public diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Afghanistan. Finally, the factors that increase the ties between the two countries should be studied. This study addresses the question of what is the role of Iranian public diplomacy in post-Taliban Afghanistan in increasing ties between the two countries? The research hypothesis also suggests that Iran has used political, cultural, educational, and economic methods in its public diplomacy in post-Taliban Afghanistan, and that these actions have increased empathy and, consequently, increased ties between the two countries. To evaluate the research hypothesis, Zaharena theory of communication action has been used, which measures the degree of relations and proximity between countries using three indicators; Measures political, economic and cultural-educational relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Diplomacy
  • Communication Action
  • Increase ties
  • Iran
  • Afghanistan