استراتژی امنیتی سازی اسرائیل و تشدید تقابل ایران و آمریکا (1392 - 1384)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کاندیدای دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کاندیدای دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در دولت احمدی‌نژاد، به موازات افزایش تعارض اهداف جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در منطقه بویژه در جنگ‌های اسرائیل با حزب‌الله و حماس، شاهد تشدید تقابل ایران و آمریکا هستیم. از این رو، با توجه به روابط ویژه آمریکا و اسرائیل از یک سو و افزایش تعارض اهداف جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در دوران احمدی‌نژاد از سوی دیگر، نقش اسرائیل به عنوان عاملی مهم در تشدید تقابل ایران و آمریکا قابل ارزیابی است. مقاله پیش‌رو، با هدف بررسی نقش اسرائیل در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در دوره احمدی‌نژاد (1392 ـ 1384) تدوین شده است. با بررسی‌های صورت گرفته (به روش توصیفی ـ تحلیلی) این نتیجه به دست آمد که: اسرائیل از طریق پیوند رویکرد برنامه هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد به سیاست‌های آن درقبال این رژیم، با «امنیتی‌سازی» فعالیت‌های ایران در ابعاد هسته‌ای و منطقه‌ای و طرح مسئلۀ «تهدید وجودیِ» خود در مجامع بین‌المللی و با اقدامات و سناریوهای «اعلامی» و «اعمالی» در راستای این طرح نقش مؤثری در افزایش سیاست‌های تهاجمی آمریکا علیه ایران و به تبع آن تشدید تقابل ایران و آمریکا داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Israel Securitization Strategy and the Intensification of Confrontation between Iran and the United States (2003 –2005)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bayat 1
  • Hossein Karaminezhad 2
  • Mohammad Yusefvand 3
1 PhD student of International Relations, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 PhD candidate of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 PhD candidate in regional studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

During Ahmadinejad's government, along with the growing conflict between the goals of the Iran and the Israel in the region, especially in the wars of Israel with Hezbollah and Hamas, there has been an intensification of Iran-US. Hence, in view of the special relationship between the US and Israel on one hand and the growing conflict between the goals of the Iran and Israeli during the Ahmadinejad era, the role of the Israel as an important factor in intensifying the confrontation between Iran and the US can be evaluated. Accordingly, this article aims to examine the role of the Israel in the intensification of the opposition between the Iran and the United States during the Ahmadinejad’s presidency. This study (with a descriptive-analytical approach) concluded that: Israel has played an important role in increasing the aggressive policies of the US and, consequently, the escalation of Iran-US confrontation by: linking Ahmadinejad's nuclear program to his policies toward this regime, "securitizing" of Iran's nuclear and regional activities, presenting the idea of its “existential threat" to the international community and with "announced" and "action" policies and scenarios in line with the plan, imposing the threat of attack to Iran and following Iranophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Intensification of Confrontation؛
  • Existential threat؛
  • Securitization؛ ؛؛
  • Iranophobia