ظرفیت دیپلماسی‌شهری مشهد و تاثیر آن بر نقش ایران در ژئوپلیتیک منطقه اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر روابط بین الملل

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

دیپلماسی‌شهری به حضور شهرها در کنار دولت‌ها، سازمانهای غیردولتی، شرکتهای چندملیتی و سازمانهای بین‌المللی و همچنین سایر بازیگران نظام‌بین‌الملل در عرصه تعاملات بین‌المللی در ایفای نقش های دیپلماتیک اشاره دارد. کلان‌شهرها به عنوان بزرگترین مجموعه‌های انسانی در جهان سهم بسزایی در گسترش و بهره‌برداری از دیپلماسی‌شهری دارند. از این رو کلان شهرهایی مانند مشهد با توجه به پتانسیل‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ارتباطی خود حائز اهمیت بالایی در تحرک و فعالیت‌های دیپلماتیک ایران با نهادهای همتای خود و در سازمانهای منطقه‌ای نظیر اکو می‌باشند. این نوشتار برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که بارزه ها و مولفه های بالقوه نقش آفرینی کلان شهر مشهد در حوزه دیپلماسی شهری با نگاه معطوف به حوزه جغرافیایی سازمان همکاری های اقتصادی اکو چیست؟در پاسخ انگاره ابتدایی این است که مشهد و به تعبیری خراسان از ویژگی های چندگانه طبیعی،انسانی و معنایی موثرتری نسبت به دیگر شهرهای کشورهای عضو اکو در ایفای این نقش برخوردار است. روش مورد استفاده روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها