شماره‌های پیشین نشریه

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)می­ باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می ­نماید.


فصلنامه مطالعات فرهنگ دیپلماسی از عموم اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، دانشجویان و محققان علاقه مند، دعوت به عمل می آورد تا با توجه به محورهای مطالعاتی ذیل، نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.

 

محورهای پذیرش و چاپ مقالات :

 

* دیپلماسی منطقه ای و جهانی ایران

* دیپلماسی اقتصادی

* دیپلماسی علم و فناوری

* دیپلماسی فرهنگی

* دیپلماسی آموزشی

* سیاست بین الملل

* نظریه های روابط بین الملل

* سیاست خارجی

* اقتصاد سیاسی بین الملل

* امنیت بین الملل

* مسائل نظامی – استراتژیک

* مطالعات منطقه ای

* سازمان های بین المللی