پرسش‌های متداول

هرینه داوری چقدر است ؟

مبلغ 150 هزارتومان  به حساب جاری بانک پارسیان   0107020100563251601 واریز نمایید.

هزینه چاپ مقاله چقدر است؟

مبلغ 350 هزارتومان  به حساب جاری بانک پارسیان   0107020100563251601 واریز نمایید.

فرایند ارائه گواهی پذیرش مقاله به نویسنده چگونه است؟گواهی پذیرش بعد از تایید مقاله از سوی اعضای گروه دبیران در
جلسه هیئت تحریریه ارائه می‌شود
.

مدت زمان داوری مقاله در فصلنامه تا چه میزان است؟

مدت زمان داوری مقالات متغیر بوده و بستگی به داوران
مقاله دارد. اما به طور میانگین از زمان دریافت مقاله از سوی فصلنامه تا پذیرش آن
در جلسه هیئت تحریریه 4 ماه زمان لازم است.