راهنمای نویسندگان

B2.jpg

راهنمای تدوین و ارسال مقاله

عمده ­­ترین مواردی که در مقاله ارسالی نویسنده/نویسندگان محترم می­ باید مورد توجه قرار گیرد، به شرح ذیل می­ باشد:

1- رعایت الزامات ساختاری و روش­ شناسانه: مقاله باید دارای بخش­ های مختلف شامل عنوان، پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آن­ ها، چکیده(حداکثر 250 کلمه)، کلیدواژه‌ها(3 تا 5 کلمه)، مقدمه و طرح مسأله (شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسأله، هدف اصلی، پرسش‌ها و/یا فرضیه‌ها، و مرور پیشینه‌ها)، روش‌شناسی، بحث و تحلیل یافته­­ ها، نتیجه ­­گیری و منابع باشد.

2- رعایت اصل کاربردی بودن: مقاله ارسالی باید با متناسب با نیازمندی­ های علمی- فکری کشور و جامعه بین ­الملل تنظیم گردد.

3- برخورداری مقاله از چارچوب نظری: مقاله ارسالی باید دارای چارچوب نظری مشخص باشد و مفاهیم و اصطلاحات علمی و تخصصی در آن به­ کار برده شود.

4- رعایت نکات ماهوی:

الف) لازم است که بخش­ های مختلف مقاله ارسالی دارای ارتباط منطقی باشد و از انسجام و هماهنگی برخوردار باشد.

ب) موضوع و محتوای مقاله ارسالی دارای خلاقیت و نوآوری باشد.

5- رعایت اصل اصالت: مقاله باید حاصل مطالعات، تجربه ­ها و پژوهش­ های نویسنده/نویسندگان مقاله باشد و در صورت اقتباس از متن آثار و منابع دیگر، ارجاع دقیق به منبع اصلی رعایت شود.

6- رعایت اصل مرتبط بودن: مقاله ارسالی باید با حوزه موضوعی فصلنامه یعنی حوزه روابط بین­ الملل مرتبط باشد و در یکی از حوزه ­های پژوهشی دیپلماسی منطقه ­ای و جهانی ایران، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی علم و فناوری، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی آموزشی، سیاست بین ­الملل، نظریه­ های روابط بین­ الملل، سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی بین­­ الملل، امنیت بین­­ الملل، مسائل نظامی استراتژیک، مطالعات منطقه ­­ای و سازمان­ های بین ­المللی قرار داشته باشد.

7- استفاده از منابع معتبر: در تنظیم مقاله باید از منابع معتبر و اصلی (با ذکر منابع) استفاده شود.

8- عدم ارسال مقاله برای فصل­نامه­ های دیگر: پیش یا پس از ارسال مقاله به فصل­نامه، مقاله نباید برای فصل­نامه دیگری ارسال گردد یا در همایش­­ ها و کنفرانس­ ها ارائه شود.

9- ارسال مقاله از طریق سامانه: ارسال مقاله برای فصل­نامه تنها از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس www.sjcds.ir امکان پذیر می­باشد.

10- رعایت قواعد نگارش (نکات صوری یا شکلی):

الف) حجم مقاله حداکثر می­تواند 8500 واژه باشد.

ب) معادل غیرفارسی «واژگان تخصصی» و «اسامی خاص» و هم­چنین توضیحات اضافی در موارد ضروری، در پانوشت هر صفحه قرار گیرند.

ج) شیوه نگارش منابع در کتاب­نامه فارسی به­ شرح ذیل می­ باشد:

* مقاله مندرج در فصلنامه

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان فصلنامه [عنوان فصلنامه ایتالیک شود- بولد نشود- گیومه هم به ­کار نرود]، دوره انتشار، (شماره انتشار)، xx–xx.

مثال:

صیادی، محمد و خداپرست، یونس (1395). توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی. ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، 139، 58-48.

 

* کتاب

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم (سال انتشار). عنوان کتاب [عنوان کتاب ایتالیک شود بولد نشود- گیومه هم به ­کار نرود]. شهر محل انتشار: نام انتشارات.

 

مثال:

ابراهیمی نژاد، مهدی (1394). سازمان های مالی و پولی بین المللی. تهران: سمت.

 

* فصلی از یک کتاب:

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم (سال انتشار). عنوان فصل[بدون تغییر- گیومه هم به­ کار نرود]. در نام نویسنده اول، نام خانوادگی نویسنده اول و نام نویسنده دوم، نام خانوادگی نویسنده دوم. عنوان کتاب [عنوان کتاب ایتالیک شود بولد نشود- گیومه هم به­ کار نرود]. شهر محل انتشار: نام انتشارات.  

 

مثال:

سیک، گری (1384). گزینه‌های نظامی و محدودیت‌های آن. در وارن کریستوفر و دیگران. تجربه یک بحران: ریشه­ های سیاسی، حقوقی و مالی بیانیه­ های الجزایر. ترجمه نصرت ا... حلمی. تهران: میزان.

 

* تارنما (وب­سایت)

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم (سال انتشار). عنوان مقاله. بازیابی شده در تاریخ روز ماه سال، از منبع سایت  [در پایان نیازی به درج نقطه نیست]

 

مثال:

دفتر حفظ و نشر آثار آیتاله خامنه‌ای (1394، آذر 4). دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج با رهبر انقلاب. بازیابی شده در 10/9/94، از  www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13606

 

د) شیوه نگارش منابع در کتاب­ نامه انگلیسی به ­شرح ذیل می­ باشد:


Journal article

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Namevol no.(issue no.), xx–xx

 

Example:

Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century. International Affairs, 67(3),  431-451.

 

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language use: A crosslinguistic model of child language development. Psychological Review, 126(1), 1-51.

 

*Book

Author, A. A. (year). Book title. Location: Publisher.

 

Example:

Nye, J. S. (2008). The Powers to Lead. Oxford: Oxford University Press.

 

*Chapter in book

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Chapter title. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.). Book title. Location: Publisher.

 

Example:

Bigo, D. (2008). International Political Sociology. In Paul D. Williams. Security Studies: An Introduction. London & New York: Routledge.

 

 

*Website

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year).  Online article title. Online Journalxx, xxx–xxx. Retrieved from http://xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/

Or:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year).  Online article title. Retrieved from Online Journal Website: http://xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/

 

Example:

Katzman, K. (2012). The Iran Sanctions Act (ISA). Retrieved February 15, 2021 from:  http://www.fas. org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf

 

Or:

 

Blair, C. P., & Jansson, M. (2012). Sanctions, Military Strikes, and Other Potential Actions  Against  Iran. Retrieved from Federation Of American Science(FAS) Website: https://fas.org/docs/2012_Iran_and_ Global_Economy.pdf

 

ه) ارجاع به منابع درون متنی باید به شکل ذیل باشد:

فارسی: (نام خانوادگی نویسنده اثر، سال انتشار اثر، شماره صفحه). به­ عنوان نمونه (حسینی، 1384، ص. 53).

English: (Author, Year, p. XX). For Example: (Nye ,2008, p. 29)

و) فونت بخش­های مختلف مقاله مطابق جدول ذیل تنظیم گردد:

 

ردیف

عنوان

فونت

اندازه

1

عنوان فارسی

B Titr

Bold 13

2

عناوین کلی (نظیر مقدمه، چارچوب نظری، 

نتیجه­ گیری، منابع و ...)

B Nazanin

Bold 13

3

چکیده و واژگان کلیدی فارسی

B Nazanin

10

4

چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی

Times New Roman

9

5

متن مقاله

B Nazanin

12

6

منابع فارسی

B Nazanin

11

7

منابع انگلیسی

Times New Roman

10

8

پاورقی فارسی

B Nazanin

10

9

پاورقی انگلیسی

Times New Roman

9